Avelsinformation


Till alla ansvarskännande uppfödare och avelshaneägare!

Avelsrådet har noterat att ingen information om avvikelser i avelsarbetet rapporteras in. Anledningen till det vet vi inte, men vad vi vet är att om vi inte har någon som helst översikt över vart aveln är på väg kan vi slutligen stå med en ras som inte på långa vägar lever upp till rasstandarden.

I vår RAS står att läsa, (vår markering)

”Rasens utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och att aveln måste vara målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister avseende hälsa, funktion, mentalitet eller exteriör.”

När vi sitter på var sitt håll och tar våra kullar, en del av oss under många år och därmed också med stor inverkan på aveln, händer ibland saker som vi inte räknat med. 

Vi i avelsrådet ställer vårt ideella arbete till förfogande för att hjälpa er att på bästa sätt föra vår ras vidare in i framtiden. Vi är beredda att ta emot, sammanställa, utvärdera och på avelskonferenser presentera den fakta vi fått oss till del. Information som måste vara både intressant och viktig för aktiva uppfödare.

Avvikelser som rapporteras till oss i avelsrådet måste innehålla hundarnas härstamning, men anonymiseras vid presentation. Endast styrelse och avelsråd har fullständig tillgång till de sammanställningar som görs. All information är av vikt, exempel kan vara kejsarsnitt, döda valpar, päls- och bettavvikelser, navelbråck, kroksvans osv., men också avvikelser som valpköpare senare informerar om.

Några av er som nås av denna text är inte längre aktiva i avelsarbetet. Med säkerhet har ni ändå viktiga fakta att tillföra, då även äldre avvikelser är av värde.

Alla älskar vi den ras vi föder upp och vill att den ska förbli det den är. Men om det ingenstans finns en överblick och samordning vet vi inte hur länge den blir det. Vår smala avelsbas gör att all information är viktig och vi hjälper varann genom att vara öppna med de felaktigheter som vi säkert alla sett.

 

Mailadress för information är irene_samuelsson@telia.com

Upplagd 2020-04-22


 

Avelsrutan Arkiv

 

Till sidans topp