Kallelse till årsmöte 2021


Kallelse till Svenska Norfolkterrierklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Norfolkterrierklubbens årsmöte den 26-28 februari 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar.

Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.

Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”Guide för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 januari 2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Mari-Ann Samuelsson via m-a.samuelsson@hotmail.com senast den 21 februari 2021. Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress.

Läs mer i pdf-dokunentet här:
SNTK Kallelse digitalt förenklat årsmöte 2021 v2.0

Övriga årsmöteshandlingar:

Vänliga hälsningar Styrelsen