Klubbhelg med träff och inofficiell utställning 12-13/5


SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN INBJUDER TILL KLUBBTRÄFF

Tid: Lördagen den 12 maj 2018. Aktiviteterna börjar 10.00!

Plats: Fjällnora, Uppsala

Medlemskap
Medlemskap i Svenska Norfolkterrierklubben är obligatoriskt för deltagare, alternativt ska medlemskap i hemlandets rasklubb för norfolkterrier finnas. Om du inte är medlem enligt ovan, sätt in 250 kr för svenskt medlemskap alt 300 kr för utländskt medlemskap på SNTK:s plusgiro 88 88 34-9 och ange ”medlem 2018”. För utlandsbetalning gäller att betalning ska göras i SEK till:
BIC: NDEASESS, IBAN: SE59 9500 0099 6026 08888349

Ange namn och adress, samt e-postadress om du har en sådan.

Program

Under dagen kommer deltagarna att få prova på Agility, Rallylydnad, Nosework, Trimning och handling samt Korvspårning

Efter lunch blir det klubbmästerskap i Agility och som avslutning det populära Nofferacet!

Vaccination
Vaccination enligt SKK gällande bestämmelser. Ta med vaccinationsintyg!

Information

Annelie Forsner, e-post noffegarden@telia.com, tfn 070 864 97 51

Dagen efter hålls inofficiell utställning för norfolkterrier på samma plats. Se PM!

VÄLKOMNA!

PM, Anmälningsblankett etc

PM SNTK klubbträff 2018-05-12

Kost och logi SNTK klubbhelg 12-13 maj 2018

PM SNTK inofficiell utställning 2018-05-13

Anmälan utställning 2018