Klubbhelg 3-4 augusti 2019


Länkar till utställnings-PM och anmälan med mera

 

SVENSKA NORFOLKTERRIERKLUBBEN INBJUDER TILL KLUBBTRÄFF

Tid: Lördagen den 3 augusti 2019. Aktiviteterna börjar 13.00!
Plats: Medevi Brunn, Motala

Medlemskap

Medlemskap i Svenska Norfolkterrierklubben är obligatoriskt för deltagare, alternativt ska medlemskap i hemlandets rasklubb för norfolkterrier finnas. Om du inte är medlem enligt ovan, sätt in 300 kr för svenskt medlemskap alt 350 kr för utländskt medlemskap på SNTK:s plusgiro 88 88 34-9 och ange ”medlem 2019”.

För utlandsbetalning gäller att betalning ska göras i SEK till: BIC: NDEASESS, IBAN: SE59 9500 0099 6026 08888349
Ange namn och adress, samt e-postadress om du har en sådan.

Program

På grund av dubbelbokning kommer vi kunna starta träffen först 13.00.
Under träffen kommer deltagarna att få prova på Agility samt det ”obligatoriska” Nofferacet. Möjlighet till handledning gällande trimning och handling inför klubbutställning kommer att finnas för dem som är intresserade. Fler aktiviteter kan tillkomma.

Vaccination

Vaccination enligt SKK gällande bestämmelser. Ta med vaccinationsintyg!
Obs, valpar under 4 månader får ej vistas på platsen för träffen!

Information

Monica Lindsjö, e-post monica@kennelrackartuss.se tfn 070 425 43 90
Parkering finns på plats.

Utställning 4 augusti

Dagen efter hålls inofficiell utställning för norfolkterrier på samma plats. Se PM!
VÄLKOMNA!