Medlemskap


164990_442138159203698_194585728_nSvenska Norfolkterrierklubben (SNTK) bildades 1974. Den är en rasklubb som ingår i Svenska Terrierklubben (SvTeK) som i sin tur lyder under Svenska Kennelklubben (SKK).

Som medlem i SNTK får du klubbens tidning Norfolk Nytt som utkommer med fyra nummer per år. Du får också möjlighet att delta i klubbutställningen, klubbträffen och andra aktiviteter som klubben anordnar.

Medlemsavgifter 

  • Fullbetalande medlem 300 SEK
  • Familjemedlem 50 SEK
  • Medlem bosatt utomlands 350 SEK
  • Gåvomedlemskap 100 SEK. Uppfödare som betalar det första årets medlemskap för sina valpköpare. Medlemskapet motsvarar fullbetalande medlem.

Medlemsavgiften sätts in på SNTK s plusgiro 88 88 34 -9. Ange namn, adress, mejladress och telefonnummer till den som inbetalningen gäller.

För utlandsmedlemmar:
BIC: NDEASESS
IBAN: SE59 9500 0099 6026 08888349
BIC = Bank Identification Code, IBAN = International Bank Account Number