Norfolkterrier till salu/omplacering


Så roligt att du är intresserad av vår härliga ras, norfolkterriern! Full av energi och livsglädje, en baddare för sin storlek! Här kan du läsa mer om rasen samt hur det är att skaffa valp.

Information till valpköpare samt rekommendationer gällande avel hittar du längst ner på denna sida.


 

Valpar väntas vecka 28

Inavel = 0,3 %

E: April Star’s Prince Caspian
SE28036/2015
ögonlyst 2017-03-13 UA
avkomma:  1 st

U: Rackartuss Burning Beauty
SE49517/2013
ögonlyst 2017-02-23 UA

Kennel Rackartuss
Monica Lindsjö
070 425 43 90
SEGELTORP/ Stockholm  

 

 Information till valpköpare

För mer information om föräldradjuren, se Hunddata eller Avelsdata på skk.se. Ytterligare information om klubbens avelsarbete finns att läsa i RAS – Rasspecifik avelsstrategi samt i Avelsrutan.

Klubbens rekommendation gällande avel

  • att alla tilltänkta avelsdjur ögonlyses inom ett år före parning. Undersökningen bör ske så nära inpå parningen som möjligt.
  • att undvika att upprepa parningskombinationer, framför allt där båda könen förekommer i avkomman.
  • att avstå från att avla på hundar med bakre polär katarakt eller total katarakt. Noteras bör att katarakter enligt ovan inte är vanligt förekommande i rasen men att de bör hållas under uppsikt. Läs mer om katarakt på skk.se.
  • att uppfödarna uppmuntrar valpköpare vars hundar uppnått 5 års ålder att ögonlysa dessa för rasens bästa.
  • att uppfödarna strävar efter att bibehålla en låg inavelsgrad, i genomsnitt 2,25 % eller lägre, samt att de undviker parningar närmare än kusinparning, d.v.s. 6,25 % inavelsgrad. Läs SKK:s information om inavel.
  • att hanhundarna inte överutnyttjas, d.v.s. en hanhund ska inte vara far till fler valpar (i Sverige) än vad som motsvaras av 25% av genomsnittet av antalet registreringar under de tre senaste åren. Beräknat på åren 2012 – 2014 är detta ca 25 valpar.

Information till uppfödare

Vid annonsering av valpkullar gäller följande:

Alla valpar i kullen ska vara noterade (antal hanar/tikar varav black/tan samt ev. ”fluffy”). Ange även hur många hanar resp. tikar som är till salu.

Kullen ligger kvar tills valparna är 8 veckor, därefter tas kullen bort från hemsidan. Meddela valphänvisaren om osålda valpar och omplaceringar ska stå kvar längre. Väntade kullar står kvar till ca en vecka efter beräknad valpning. För publicering gäller att kullen ska vara uppfödd (omplacering ska vara uppfödd eller ägd) av en klubbmedlem.