Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2017


Ordförande

Diana Stoll
Fäbodgränd 26, 175 45 Järfälla
E-post: diana_gerfellis@hotmail.com

Sekreterare

Kerstin Kildevang
Pershagsvägen 28
151 39 Södertälje
070-949 11 46
E-post: kerstin.kildevang@telia.se

Kassör och vice ordförande

Mari-Ann Samuelsson
Näckrosvägen 27 
169 37 Solna 
08-628 99 55, 070-830 11 02
E-post: m-a.samuelsson@hotmail.com

Ledamöter

Vakant

Mårten Paulsson
Estlandsgatan 142
122 37 Enskede
070-896 26 11
E-post: marten.b.paulsson@gmail.com

Suppleant 1

Monica Lindsjö
Slåttervägen 2R
171 40 Segeltorp
070-425 43 90
E-post: monica@kennelrackartuss.se

Suppleant 2

Kia Thorell
Olympiavägen 23
122 40 Enskede
070-212 73 75
E-post: kia@thorell-home.se


Revisorer:

Alf Andersson
Eva Robertsson

Revisorsuppleanter:

Ing-Marie Röstlund
Britta Dafgård


Övriga:

Valberedningen:

Karin Gabrielsson, sammankallande, 0708-80 25 94, karinhgabrielsson@gmail.com
Inger Lundström
Cecilia Aletorn Eriksson


Avelsråd:

Diana Stoll, sammankallande

Redaktör Norfolk Nytt:

Birgitta Ernblad
familjen.ernblad@telia.com

Hemsidan:

Mårten Paulsson
marten.b.paulsson@gmail.com