Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2024


Ordförande:
Anna-Lena Rylander

Valsättravägen 27
18494 Åkersberga
070-5799050
info@easys.se
sntk.ordforande@gmail.com

Vice Ordförande:
Gunilla Jansson
Stummelbol 10
74794 Alunda
070 653 10 02
stummelsbol@telia.com

Sekreterare:
Jessica Hamrin
Smedjevägen 1
785 42 Mockfjärd
076 821 24 10
sntk.sekreterare@gmail.com

Kassör: 
Heléne Eriksson

Brovallsvägen 10
184 94 Åkersberga
070 866 45 44
sntk.kassor@gmail.com

Ledamot
Annelie Forsner
Sättra Ängsväg 3
761 13 Riala
070 864 97 51
noffegarden@telia.com

Suppleant 1: 
Annica Wehinger Redlund
Kvinnersta Sörgården
63502 Eskilstuna
070-7919731
kennelryegates@gmail.com

Suppleant 2: 
Lotta Sörbom
V Banvägen 18
184 51 Åkersberga
070-2824904

Revisorer: 
Gunilla Albrigtsen
Joakim Ohlsson

Revisorsuppleanter: 
Lena Dyrsmeds
Christina Swalander

Valberedning: 

Mårten Paulsson, sammankallande, 070 896 26 11, marten.b.paulsson@gmail.com
Gilla Freyschuss
Anette Erlandsson


Avelskommitté:
Gunilla Jansson
 
Redaktör Norfolk Nytt:
 
Redaktör Hemsidan:
Annette Lindström
lindstromannette@gmail.com