Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2017


Ordförande

Diana Stoll
Fäbodgränd 26, 175 45 Järfälla
E-post: diana_gerfellis@hotmail.com


Sekreterare

Lotta Roos
Blekerivägen 6
611 57 Nyköping
076-722 19 43
E-post: kontakt@wegascorner.se


Kassör och vice ordförande

Mari-Ann Samuelsson
Näckrosvägen 27 
169 37 Solna 
08-628 99 55, 0708-30 11 02
E-post: m-a.samuelsson@hotmail.com


Ledamöter

Kia Thorell

Olympiavägen 23
122 40 Enskede
070-212 73 75
E-post: kia@thorell-home.se


Suppleant 1

Lisbeth Svensson

Suppleant 2

Lill Willicroft


Revisorer:

Alf Andersson
Anna-Lena Munkvall

Revisorsuppleanter:

Ing-Marie Röstlund
Britta Dafgård


Övriga:

Valberedningen:

Monica Lindsjö, sammankallande, 070-425 43 90
Johanna Sjöblom
Cecilia Aletorn


Avelsråd:

Diana Stoll, sammankallande
Fia Gradin
Boel Johansson


Redaktör Norfolk Nytt:

Birgitta Ernblad
familjen.ernblad@telia.com

Hemsidan:

Johanna Sjöblom
sjoblomj@gmail.com