Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2020


Ordförande:

Monica Lindsjö
Domherrevägen 3
141 72 Segeltorp
Tfn: 070 425 43 90
E-post: monica@kennelrackartuss.se 

Vice Ordförande:

Mårten Paulsson
Estlandsgatan 142
122 37 Enskede
070 896 26 11
E-post: marten.b.paulsson@gmail.com

Sekreterare:

Kerstin Kildevang
Pershagsvägen 28
151 39 Södertälje
070 949 11 46
E-post: kerstin.kildevang@telia.com

Kassör:

Mari-Ann Samuelsson
Näckrosvägen 27 
169 37 Solna 
08-628 99 55, 070-830 11 02
E-post: m-a.samuelsson@hotmail.com

Ledamot:

Jessica Hamrin
Smedjevägen 1
785 42 Mockfjärd
076 821 24 10
chihuahua@beautybellskennel.se

Suppleant 1:

Cecilia Aletorn Eriksson
Heimdalsvägen 18
149 32 NYNÄSHAMN
073 593 02 50
cecilia.aletorn@gmail.com

Suppleant 2:

Kickan Karlsson
Snörpvadsgatan 7
133 43 SALTSJÖBADEN
073 051 01 25
E-post: kickan@vuvven.com 


Revisorer:

Alf Andersson
Eva Robertsson

Revisorsuppleanter:

Ing-Marie Röstlund
Britta Dafgård


Valberedning:

Karin Gabrielsson, sammankallande, 0708-80 25 94, karinhgabrielsson@gmail.com
Anna-Karin Gagnemyr
Gilla Freyschuss


Avelsråd:

Irene Samuelsson (Sammankallande, e-post irene_samuelsson@telia.com)
Boel Johansson
Ann-Sofie Gradin 

Redaktör Norfolk Nytt:

Birgitta Ernblad
familjen.ernblad@telia.com

Redaktör Hemsidan:

Mårten Paulsson
marten.b.paulsson@gmail.com