Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2019


Ordförande:

Monica Lindsjö
Domherrevägen 3
141 72 Segeltorp
Tfn: 070 425 43 90
E-post: monica@kennelrackartuss.se 

Vice Ordförande:

Mårten Paulsson
Estlandsgatan 142
122 37 Enskede
070 896 26 11
E-post: marten.b.paulsson@gmail.com

Sekreterare:

Kerstin Kildevang
Pershagsvägen 28
151 39 Södertälje
070 949 11 46
E-post: kerstin.kildevang@telia.se

Kassör:

Mari-Ann Samuelsson
Näckrosvägen 27 
169 37 Solna 
08-628 99 55, 070-830 11 02
E-post: m-a.samuelsson@hotmail.com

Ledamot:

Suppleant 1:

Kia Thorell
Olympiavägen 23
122 40 Enskede
070 212 73 75
E-post: kia@thorell-home.se

Suppleant 2:

Cecilia Aletorn Eriksson
Duettvägen 183
142 40 Skogås
073 593 02 50
cecilia.aletorn@gmail.com


Revisorer:

Alf Andersson
Eva Robertsson

Revisorsuppleanter:

Ing-Marie Röstlund
Britta Dafgård


Valberedning:

Karin Gabrielsson, sammankallande, 0708-80 25 94, karinhgabrielsson@gmail.com
Inger Lundström
Anna-Karin Gagnemyr


Avelsråd:

Tillsättning pågår

Redaktör Norfolk Nytt:

Birgitta Ernblad
familjen.ernblad@telia.com

Redaktör Hemsidan:

Mårten Paulsson
marten.b.paulsson@gmail.com