Noffepromenader


Nedan hittar du datum för Noffepromenader runtom i landet. Bilder från tidigare promenader hittar du här.

Noffepromenad i Göteborg

Lördagen den 3 februari kl 14:00

Vid Tjolöholms Slott. Samling på parkeringen närmast Slottet. OBS parkeringen är avgiftsbelagd.

Vårens övriga datum kommer senare.

VÄLKOMNA

Kontakpersoner
Lisbeth Svensson 0702 17 58 93
Karin Gabrielsson 0708 80 25 94


Noffepromenader i Linköping

Kontaktperson: Lena Törnborg, via mail lena.tornborg@telia.com eller telefon 070 1772103

Lördagen den 20 januari kl. 10:30
Samling på Valla fritidsområde (parkeringen vid kolonistugorna och Mjellerumsgården)

Söndagen den 11 mars kl. 10:30
Samling på Valla fritidsområde (parkeringen vid kolonistugorna och Mjellerumsgården)

Lördagen den 21 april kl. 10:30
Samling vid Fröberget, Tinnerö eklandskap

Söndagen den 10 juni kl. 10:30
Samling vid Fröberget, Tinnerö eklandskap


Noffepromenader i Växjö

 

Kontaktperson Dennis Jonsson 0702629223 / denjon0408@hotmail.com


Noffepromenader i Stockholm

Monica Lindsjö, 070 425 43 90
lokal kontaktperson i Stockholm


Vill du ta över Noffepromenaderna i Skåne?

Vi söker någon som kan ta över som kontaktperson för Noffepromenaderna i Skåne.
Om du är intresserad eller undrar vad som ingår så kontakta:
Rosa Persson mail perssonrosa@gmail.com
eller
Birgitta Ernblad mail familjen.ernblad@telia.com