Årets viktigaste helg!


OBS! Konferensen kommer att genomföras i enlighet med de allmänt gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi samarbetar med Scandic för att säkra detta. 

Uppdatering angående föreläsare: Då Cindy Pettersson av hälsoskäl inte kan föreläsa i år men vill få möjlighet att återkomma i samma ämne nästa år, valde vi en annan inriktning på årets föreläsare.
Vi hade turen att kunna engagera en mycket omtyckt föreläsare i ämnet ”Parning, dräktighet, valpning samt pediatrik – valpens första åtta veckor”
Det är Patric Ragnarsson, gediget kunnig legitimerad djursjukvårdare, exteriördomare och uppfödare.
Välkomna till en nyttig, intressant och som vi tror, rolig föreläsning i det viktigaste ämnet av alla för oss avelsintresserade!

Avelskonferens Scandic Hotell Upplands Väsby, 3-4 okt 2020

Lördag kommer vi Patric Ragnarsson (se ovan) att prata om”Parning, dräktighet, valpning samt pediatrik – valpens första åtta veckor”, 
Vi avslutar dagen med gemensam middag.

Söndag blir vår egen dag där frågor kring vår ras tas upp; här hoppas vi särskilt mycket på att tillräckligt stort underlag kommit in efter avelrådets förfrågan om avvikelser i avelsarbetet.

Varför ska du åka på konferensen?

VAD vore rasen utan sina uppfödare? Och vad vore uppfödare utan hanhundsägare?

Har du haft valpar i din tik, eller funderar du på att para henne? KOM på träffen!

Har du en hane som gått i avel, eller funderar du på att låta honom para någon tik? KOM på träffen!

Och du som redan är etablerad uppfödare/hanhundshållare. KOM på träffen!

Varför är konferensen nödvändig?

Ingående kunskap om våra hundars anatomin är vital i avelsarbetet. Här finns chans att ställa alla dina frågor till en mycket kvalificerad föreläsare. 

Rasens fortlevnad måste diskuteras av de som är berörda och kan påverka.

Gemenskap mellan uppfödare gynnar rasen, känner vi varandra är vi mer öppna och kan även diskutera problem som uppstår.

Boende bokas via mejl mice.upplandsvasby@scandichotels.com eller tel 08 51735590, uppge kod 47431554 för att få rabatt. Sista bokningsdag för rabatt är 20-09-11. 

SNTK bjuder på fika buffé för klubbmedlemmar en av dagarna. En avgift på 100 kr kommer att tas ut för föreläsningen, Övrigt är fritt för medlemmar. Icke medlemmar betalar dessutom 300 kr. Allt övrigt bekostas av deltagarna själva.

Anmälan senast 7 september till Irene Samuelsson Tel. 070-666 3752.

Mail: irene_samuelsson@telia.com

Avelsrådet/ Irene Samuelsson, Fia Gradin, Boel Johansson