Mentalitet


Beskrivning av hundars mentalitet ger kunskaper som är viktiga för såväl uppfödare som enskilda hundägare.

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH
BPH har tagits fram av SKK för att ersätta Mentalbeskrivning Hund, MH. Meningen är att BPH ska passa alla hundar, oavsett ras, medan MH är anpassad till brukshundsraser. De första officiella BPH-beskrivningarna har gjorts under 2012.

Beskrivning av BPH
Hunden förs under hela beskrivningen av sin ägare eller annan av hunden känd person. Denne blir innan och under beskrivningen informerad om vad som kommer att ske av en testledare. Ägaren/föraren är alltid närvarande då hunden beskrivs och har rätt att avbryta deltagande när som helst. Beskrivningen kan ses som en rad stationer, där hunden får vara med om olika typer av händelser. Hundens reaktioner noteras under beskrivningen av en utbildad beskrivare. För att beskrivningen ska kunna genomföras behöver ägaren/föraren ta med 1) en kastbar leksak som hunden uppskattar samt 2) 10 godbitar av en typ som hunden uppskattar (”favoritleksak” och ”favoritgodis”).

MH – norfolkterrier
Till och med september 2011 har 56 norfolkterrier, 33 tikar och 23 hanar, MH-beskrivits. Det genomsnittliga resultatet anges nedan. Lägsta intensitet markeras med 1 och högsta med 5. Till exempel får en hund som inte leker alls en 1:a för lekfullhet och en hund som leker mycket aktivt en 5:a. Resultatet tyder på att rasens mentala status stämmer väl med rasbeskrivningen: en liten vaken, orädd, vänlig och inte grälsjuk hund.

 

Beskrivning Tikar Hanar
Socialitet 3,3 3,5
Nyfikenhet/Orädsla 3,1 3,3
Lekfullhet 1,9 2,4
Jaktintresse 1,6 1,9
Aggressivitet 2,0 2,1