Medlemskap


164990_442138159203698_194585728_nSvenska Norfolkterrierklubben (SNTK) bildades 1974. Den är en rasklubb som ingår i Svenska Terrierklubben (SvTeK) som i sin tur lyder under Svenska Kennelklubben (SKK).

Som medlem i SNTK får du klubbens tidning Norfolk Nytt som utkommer med fyra nummer per år. Du får också möjlighet att delta i klubbutställningen, klubbträffen och andra aktiviteter som klubben anordnar.

Medlemsavgifter 

  • Fullbetalande medlem 300 SEK
  • Familjemedlem 50 SEK
  • Medlem bosatt utomlands 350 SEK
  • Gåvomedlemskap 100 SEK. Uppfödare som betalar det första årets medlemskap för sina valpköpare. Medlemskapet motsvarar fullbetalande medlem.

From 2022 sköts medlemsadministrationen via SKK och inbetalningsavier skickas ut via post eller e-faktura (eget val). Sista betaldatum flyttas fram till 31/1.

Ny medlem/medlemsguiden hos SKK.

Familjemedlem. 

Valpköparmedlemskap (för uppfödare).

Adressändring eller avsluta/ändra medlemskap.