Poängberäkning


POÄNGBERÄKNING GÄLLANDE ÅRSBÄSTALISTORNA pdf fil
Gäller fr.o.m. 2016-01-01 för
Årets Norfolk, Årets Hane, Årets Tik, Årets Veteran, Årets Avelshund, Årets Avelstik samt Årets Svenska Uppfödare

SKK/SvTeK/SNTK Norfolkterrier
Pris                                                 Poäng

BIR                                                   10 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund

BIM                                                  9 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund inom samma kön

BH-2/BT-2                                     7 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund inom samma kön

BH-3/BT-3                                     6 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund inom samma kön

BH-4/BT-4                                     5 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund inom samma kön

Oplacerad med CK (HP)        4 poäng + 1 (0,5) poäng per slagen hund inom samma kön utan CK (HP*)

*) Gäller SNTK:s utställningar. Vid SNTK officiell utställning räknas CK som HP på SNTK inofficiell utställning.

Vid beräkning av Årets Norfolk, Årets Hane, Årets Tik och Årets Veteran (poäng från 8 år och
uppåt) ska de fem (5) bästa resultaten räknas.
Vid beräkning av Årets Avelshund/-tik samt Årets Svenska Uppfödare ska de fem bästa
resultaten för högst åtta (8) avkommor/uppfödda hundar räknas. Uppfödarens kennel ska vara
registrerad i Svenska Kennelklubben.
För kvalificering till Årets Avelshund/-tik samt Årets Uppfödare gäller att minst tre (3)
avkommor/uppfödda hundar ska ha erhållit CK (HP*).
För Årets Avelshund gäller att avkommorna ska vara fallna undan minst två (2) olika tikar.
Vandringspriser kopplade till Årsbästatitlarna får inte föras utanför Sveriges gränser.