Styrelsen


Svenska Norfolkterrierklubbens styrelse 2021


Ordförande:

Cecilia Aletorn Eriksson
Fröjas väg 29
149 33 NYNÄSHAMN
073 593 02 50
sntk.ordforande@gmail.com

Vice Ordförande:

Anette Erlandsson
Enslöv Björkäng 172
313 95 Åled
070 593 90 66
anette.erlandsson@telia.com

Sekreterare:

Jessica Hamrin
Smedjevägen 1
785 42 Mockfjärd
076 821 24 10
sntk.sekreterare@gmail.com

Kassör:

Heléne Eriksson
Brovallsvägen 10
184 94 Åkersberga
070 866 45 44
sntk.kassor@gmail.com

Ledamot:

Gunilla Jansson
Stummelbol 10
74794 Alunda
070 653 10 02
stummelsbol@telia.com

Suppleant 1:

Kickan Karlsson
Snörpvadsgatan 7
133 43 Saltsjöbaden
073 051 01 25
kickan@vuvven.com

Suppleant 2:

Annelie Forsner
Sättra Ängsväg 3
761 13 Riala
070 864 97 51
noffegarden@telia.com

 


Revisorer:

Anna-Lena Rylander
Joakim Ohlsson

Revisorsuppleanter:

Lars Wibäck
Christina Swalander


Valberedning:

Mårten Paulsson, sammankallande, 070 896 26 11, marten.b.paulsson@gmail.com
Gilla Freyschuss
EvaLotte Landström


Avelskommitté:
Carina Etander (Sammankallande carina.etander1@telia.com )
Anette Erlandsson
Gunilla Jansson
 
Redaktör Norfolk Nytt:
 
Redaktör Hemsidan:
Johanna Sjöblom & Jessica Hamrin
sntk.sekreterare@gmail.com