Norfolkterrier till salu/omplacering


Så roligt att du är intresserad av vår härliga ras, norfolkterriern! Full av energi och livsglädje, en baddare för sin storlek! Här kan du läsa mer om rasen samt hur det är att skaffa valp.

Information till valpköpare

För mer information om föräldradjuren, se Hunddata eller Avelsdata på skk.se. Ytterligare information om klubbens avelsarbete finns att läsa i RAS – Rasspecifik avelsstrategi samt i Avelsrutan.

 

Valpar till salu (uppdaterad 2022-09-08)
Inga valpar till salu.

Inga hundar till omplacering.


 

Valpar på väg (uppdaterad 2022-09-08)

Inga planerade valpar.

 

 
Information till valpköpare om vad uppfödarna bör följa angående klubbens rekommendation gällande avel
  • att alla tilltänkta avelsdjur ögonlyses inom ett år före parning. Undersökningen bör ske så nära inpå parningen som möjligt.
  • att auskultation (lyssning med stetoskop) av hjärta sker inom tolv månader före parning. Detta ska göras av veterinär med specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar. (Hund med utan anmärkning (UA) kan användas i avel)
  • att avstå från att avla på hundar med bakre polär katarakt eller total katarakt. Noteras bör att katarakter enligt ovan inte är vanligt förekommande i rasen men att de bör hållas under uppsikt. Läs mer om katarakt på skk.se.
  • att uppfödarna uppmuntrar valpköpare vars hundar uppnått 5 års ålder att ögonlysa dessa för rasens bästa.
  • att uppfödarna strävar efter att bibehålla en låg inavelsgrad, i genomsnitt 2,25 % eller lägre, samt att de undviker parningar närmare än kusinparning, d.v.s. 6,25 % inavelsgrad. Läs SKK:s information om inavel.
  • att hanhundarna inte överutnyttjas, d.v.s. en hanhund ska inte vara far till fler valpar (i Sverige) än vad som motsvaras av 25% av genomsnittet av antalet registreringar under de tre senaste åren. Beräknat på åren 2012 – 2016 är detta ca 21 valpar.
  • att undvika att upprepa parningskombinationer, framför allt där båda könen förekommer i avkomman

 

 

Information till uppfödare

Vid annonsering av valpkullar eller omplacering gäller följande: Uppfödaren ska vara fullbetalande medlem i SNTK. Uppfödaren ska vara bosatt och ha sin registrerade kennelverksamhet i Sverige.

Om kenneln har flera delägare ska samtliga vara full betalande medlemmar i SNTK.

Endast kullar som följer klubbens rekommendationer annonseras. Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens rekommendationer och Jordbruksverkets regler.

Uppfödaren som annonserar på SNTK hemsida ska följa SNTK rekommendationer för avelsdjuren

Alla valpar i kullen ska vara noterade (antal hanar/tikar varav röd, black/tan samt ev.” fluffy”.

Ange även hur många hanar respektive tikar som är till salu.

Kullen ligger kvar tills valparna är 10 veckor, därefter tas kullen bort från hemsidan. Meddela valphänvisaren om osålda valpar och omplaceringar ska stå kvar längre. Väntade kullar står kvar till ca en vecka efter beräknad valpning. För publicering gäller att kullen ska vara uppfödd (omplacering ska vara uppfödd eller ägd) av en klubbmedlem.


För annonsering på denna sida kontakta:

Gunilla Jansson helst  via e-post: stummelsbol@telia.com  på telefon 070 653 10 02 (lämna meddelande)

Uppdaterad 2022-08-25