Subventionering av BPH


På TF 2017 beslutades mycket glädjande att 98 000:- av klubbens överskott ska användas till att stimulera till ett ökat intresse att delta i BPH.

Subventionen gäller från 2017-01-01 så länge avsatta medel räcker och sker med 250:-/hund till ägaren, som måste vara medlem i Terrierklubben. Maximalt för 2 hundar per ägare och år. Ansökan görs av hundens ägare enligt anvisningar på www.terrierklubben.se efter genomförd beskrivning.