Avelsrutan Arkiv


Denna sida innehåller arkiverade texter som tidigare stått på under Avelsinformation

 

AVELSRUTAN,   nr 4  2016

INRAPPORTERING ANGÅENDE FÖDDA ”FLUFFY-VALPAR”

Klubben önskar få kännedom om valpar som fötts med mjuk päls – s.k. ”fluffy”.
17 valpar fr.o.m. 1998 är inrapporterade.

Rapportering görs till klubbens avelsansvarig – se nedan

TANDSTATUS

Klubben vill gärna ha uppgift om din hunds tandstatus – detta gäller hundar födda från 2006 och framåt.

UPPFÖDARE – Du har väl inte glömt att skicka tandstatusblanketten till dina valpköpare?!

VALPKÖPARE – Har du fått tandstatusblanketten från din uppfödare? Om inte kan du själv hämta hem blanketten från klubbens hemsida eller kopiera den som finns i detta nummer av Norfolk Nytt. Följ instruktionerna i blanketten.
HÄLSA

Om din hund blir sjuk eller dör – vänligen rapportera detta till hundens uppfödare och klubbens ansvarig för avelsfrågor – se nedan. Detta är viktigt för att vi inom rasen ska få vetskap om sjukdomar som börjar öka i omfattning. Har du fått din hunds hjärta ultraljudsundersökt av annan veterinär kardiolog (hjärtspecialist) än den som angivits under ”Hjärtundersökningsprojektet” nedan, skicka då gärna in resultatet till klubbens avelsansvarig för arkivering.

Varje bidrag med information är mycket värdefull för rasens framtid!

Under ca 3 års tid har vet Anna Bodegård-Westling utvärderat förekomsten av läckage över mitralis- samt trikuspidalisklaffarna hos 81 Norfolkterriers. Medelåldern hos dessa var 4,8 år.
56 % av hundarna hade läckage över en eller båda klaffarna.
Läckage över mitralisklaffen kan återspegla sjukdomen MMVD (myxomatös valvulär degeneration). Det är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och kan ge upphov till hjärtsvikt. Klaffarna ser då morfologiskt förändrade ut.

För att få en bättre överblick över sjukdomsläget i rasen är det viktigt att följa upp hundarna med lindriga klaffläckage för att identifiera hur många som kommer vara symptomfria resten av sitt liv samt vilka som kommer utveckla hjärtsvikt och vid vilken ålder.

 

Alla som deltagit i studien och där ett klaffläckage identifierats erbjuds en kostnadsfri uppföljning.

Vid detta besök kommer ett ultraljud utföras .

Besöket bokas via Djursjukhuset Albanos reception tel nr. 08 505 304 00

Påpeka att besöket gäller till veterinär Anna Bodegård-Westling.

Här följer de generella rekommendationerna, för att minimera risken för ärftliga sjukdomar, som genetiker anlitade av SKK ger:

– ATT ej använda avelsdjur med för nära släktskap.

– ATT endast använda samma kombination av föräldradjuren EN gång.

   Detta för att bredda den genetiska variationen.

– ATT vänta med avelsdebuten, kanske till ca 3 års ålder (?), för att ev. sjukdomar ska hinna upptäckas.

 

Bara för att man har hälsoundersökningar inom rasen så behöver det inte vara ett problem inom rasen.

//utdrag från kurs för avelsråd anordnad av Svenska Kennelklubben april 2010,Tomas Bergström, genetiker på SLU uppsala,Nordiska DNA unionen konsult på SKK//

 

Undertecknad  har vart på avelsseminarium som Svenska Terrierklubben anordnat den 30/10-16, åkte som uppfödar och Avelsansvarig i Svenska Norfolkterrierklubben. Även Lotta Roos var där som uppfödare.

Denna info kommer fån mig

Det var Katja Nilsson från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hon är Husdjursagronom och genetiker och forskare i om hur kan man använda BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund )i sitt avelsarbete.

Ett avelsprogram där ingår:

Avelsmål > hälsa, metalitet, utseende,funktion

Avelsstategi>målegenskaper, krav, priorteringar.

Avelsvärdering> selektion, parning

Hälsa, Beteende, utseende, genetisk variation – Alla dessa hör ihop.

En mentalbeskrivning ger information om generella beteenden –kan vara kopplade mot: -Jaktprestation -Bruksprestation -Vardagsbeteende -Identifiera oönskade beteenden .

Hur lyckas man med avelsarbete?

Relevant information behöver inskaffas och spridas!

  • Medicinsk undersökning av de rätta djuren
  • Utnyttja olika tillgängliga informationskällor
  • Screening och central registrering

Definiera gemensamma avelsmål

Avelsstrategi som är  förankrad hos uppfödarna

Tillräcklig säkerhet i avelsvärderingen

Urval av de rätta individerna

Hon berätta att BPH är ett bra verktyg till sin avelsplanering. Både för föräldra djuren och sedan få information på avkomman.

På eftermiddagen så pratade

Leg Vet, Spec. i Hundens & Kattens Sjukdomar, Vet Med Doktor, Diplomate: European College of Veterinary Ophthalmology Professor Emerita i Veterinärmedicinsk Oftalmologi Kristina Narfström.

Ögonsjukdomar hos hund som kan orsaka smärta och/eller blindhet. Det finns lite olika undersökningr såsom ERG (elektroretinografi)för att diagnostisera PRA, gentester, det vanligadte är att man ögonlyser.

Mycket intressant och hon påpekade att det är viktigt att ögonlysa sina avelsdjur om det finns ärftliga ögonsjukdomar i rasen.

 

Styrelsen och SNTK:s Avelsansvarig

Diana Stoll
Fäbodgränd 26
175 45 JÄRFÄLLA
073 141 85 58
diana_gerfellis@hotmail.com


 

Avelsrutan 2014.

 

Till sidans topp