Officiell utställning den 30 maj på Medevi Brunn


Svenska Norfolkterrierklubben bjuder in till officiell utställning, fredagen den 30 maj 2014. Plats: Medevi Brunn, Motala.

Utställningen är öppen för norfolkterrier, vuxna och valpar 4-6 månader samt 6-9 månader.

Anmälningstid
Sista anmälnings- och betalningsdag är måndagen den 28 april 2014

Anmälningsblankett
Använd SvTek:s anmälningsblankett: anm_svtek. Anmälan kan skickas in med brev eller e-post.

Medlemskap i Svenska Norfolkterrierklubben är obligatoriskt för utställare av vuxen hund (över 9 månader).  Om du inte är medlem, sätt in 250 kr för svenskt medlemskap alt 300 för utländskt medlemskap på SNTK:s plusgiro 88 88 34-9 och ange ”medlem för 2014”. Ange namn och adress, samt e-postadress om du har en sådan. OBS, medlemskap i Svenska Terrierklubben behövs inte!

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften inbetalas på Svenska Norfolkterrierklubbens plusgiro 88 88 34-9 (ange hundens registreringsnummer och ägarens namn). Utländska utställare kan betala och hämta ut nummerlappen på plats.

Valpar (4-6, 6-9 mån) och Veteraner (8 år – ) 200 kr, Junior (9-18 mån),
unghund (15- 24 mån), öppen (15 mån – ) samt champion (15 mån – )300 kr.

OBS! För sent inkomna anmälningar/betalningar returneras!

Vaccination enligt SKK gällande bestämmelser. SKK:s dopingsreglemente gäller även på Norfolkterrierklubbens officiella utställning.
Som tävlande är Du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens
tävlingsbestämmelser.

Anmälan skickas till Irene Samuelsson Höga Kvarnhagen, 519 96 FOTSKÄL, alt skickas till e-postadress: irene_samuelsson@telia.com.

Information
Kontakta Mari-Ann Samuelsson via e-postadress: m-a.samuelsson@hotmail.com
tel. nr 0708 301102

Domare: Liz Cartledge, Storbritannien

VÄLKOMNA!