Utställningsresultat 2016Skk int SV-16 Stockholm 2016-12-03

Domare: Andrew Hunt, England.

Vuxna Hanar
Adorabel Time Bandit
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR SE V-16

Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib

Terravirtus Edinburgh Duke
chkl Excellent chkk 3 Ck BH-3

Gerfelli’s Uusi Universe
chkl Excellent chkk 4 Ck BH-4

April Star’s Prince Caspian
ukl Excellent ukk 1

Vuxna Tikar
Adorabel Time After Time
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM SE V-16

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 R-Cacib

Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 3 Ck BT-3

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-4 Cert

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck SE JV-16

Wamba Fräcka Fröken
jkl Excellent jkk 2 Ck

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2 Ck

Guestlings Black Beauty
ökl Excellent ökk 1 Ck

Guestlings Ruby Thuesday
jkl Excellent jkk 3

Lionheart Xmas Star Of Venus
jkl Excellent jkk 4

Zeta Del Mercurio
chkl Excellent chkk 4

storastockholm


Stokk int Stockholm 2016-12-02

Domare: Kari Järvinen, Finland.

Vuxna Hanar
Adorabel Time Bandit
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR BIG-3

Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib

Terravirtus Edinburgh Duke
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-3 Cert SE UCH

April Star’s Prince Caspian
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-4 R-Cert

Gerfelli’s Uusi Universe
chkl Excellent chkk 3

Vuxna Tikar
Adorabel Time After Time
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM

Lionheart Xmas Star Of Venus
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-2 Cert

Zeta Del Mercurio
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3 R-Cert R-Cacib

Guestlings Black Beauty
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-4

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 2 Ck

Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 3 Ck

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Very Good ukk 2

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Very Good ukk 3

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
chkl Excellent chkk 4

storastockholm uVätek Tånga Hed 2016-10-01 st


Östek Sollentuna 2016-11-12

Domare: Monica Vikner Stafberg.

Valpar Hane 4-6 mån
Gerfelli’s Visitor Crunch Midsummer
valpkk 1 Hp BIR-VALP

Valpar Tikar 4-6 mån
Gerfelli’s Vanilla Crisp June Flame
valpkk 1 Hp BIM-VALP

Valpar Tikar 6-9 mån
Stummelbols Maggie May
valpkk 1 Hp BIR-VALP

Guestlings Ruby Tuesday
valpkk 2-

Stummelbols Baby Jane
valpkk 3-

Vuxna Tikar
Stummelbols You Don’t Own Me
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR

Stummelbols Be My Baby
ökl Very Good ökk 1

14nov_ 14novsollentuna


Skk int Växjö 2016-11-05

Domare: Nina Karlsdotter.

Vuxna Tikar
April Star’s Oh Happy Daysy
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR SE UCH

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert R-Cacib

Lionheart Xmas Star Of Venus
jkl Excellent jkk 1

Villassa Cherry Flare
ukl Very Good ukk 2


Skk int Sundsvall 2016-10-16

Domare: Paul Scanlon, Irland.

Vuxna Tikar
Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIR

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2 R-Cacib

Heinie’s Hera
ukl Excellent ukk 1

Lobeiro’s You Had Us At Hello
ukl Excellent ukk 2

Lobeiro’s U Are My Sunshine
chkl Excellent chkk 3

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Very Good chkk 4

Lobeiro’s To Have And To Hold
chkl Very Good

Vuxna Hanar
Gerfelli’s Uusi Universe
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIM

Lobeiro’s U Make Me Happy
chkl Excellent chkk 2

Watercroft Coin A Phrase
chkl Excellent chkk 3

Uppfödarklass
Kennel Gerfelli’s
1 Hp BIR-Uppfödare


NnTek Sundsvall 2016-10-15

Domare: Kevin Brown,

Valpar Tikar
Stummelbols Maggie May
1 Hp Bir-Valp BIS-VALP

Vuxna Tikar
Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR

Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-2

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-3 Cert SE UCH

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
chkl Excellent chkk 3 Ck BT-4

Heinie’s Hera
ukl Excellent ukk 1 Ck Bir-Unghund

Vuxna Hanar
Gerfelli’s Uusi Universe
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM

Watercroft Coin A Phrase
chkl Excellent chkk 2

Uppfödarklass
Kennel Gerfelli’s
1 Hp BIR-Uppfödare

BIS-Valp BT-3 Cert SE UCH


 

Vätek Tånga Hed 2016-10-01

uVätek Tånga Hed 2016-10-01 stDomare: Monica Vikner Stafberg.

Valpar Hanar 6-9 mån
Clewellyn Secret Bandit
1 Hp BIR-VALP BIS-3-VALP

Valpar Tikar 6-9 mån
Clewellyn Sweet Hallelujah
1 Hp BIM-VALP

Vuxna Tikar
Getrilla Judy Garland
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 Cert

Vuxna Hanar
Adorabel Time Bandit
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert BIM SE UCH

BIR-VALP o BIS-3-VALP


Skk nat Gimo 2016-09-11

Domare: Jeff Luscott, Storbritannien.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ökl Excellent ökk 1 BH-2 Cert
SE UCH

April Star’s Prince Caspian
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-3 R-Cert

Vuxna Tikar
Jiffy Golden Star
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIM

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert SE UCH

Rackartuss Emeline De Winter
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 R-Cert

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 2

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 2

gimo


Sydtek Bjuv 2016-09-11

Domare: Pirjo Hjelm, Finland.

Valpar Tikar 6-9 mån
Adorabel Walk With Me
1 Hp BIR-VALP

Vuxna Hanar
Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1

Vuxna Tikar
Adorabel Walking On Sunshine
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIM

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 Cert Bir-Unghund

Västervångs Ronja Rövardotter
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-3 R-Cert

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-4 Bir-Junior

Västervångs Lina I Katthult
ukl Excellent ukk 2

sydtek2 sydtek1


Skk int Eslöv 2016-09-10

Domare: Tinna Grubbe, Danmark.

Valpar Tikar 6-9 mån
Adorabel Walk With Me
1 Hp BIR-VALP

Vuxna Tikar
Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIR

Adorabel Walking On Sunshine
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 Cacib

Västervångs Ronja Rövardotter
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-3 R-Cert

Västervångs Lina I Katthult
ukl Excellent ukk 1

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 2

Vuxna Hanar
Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIM

Allright Celtic Fox
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib

Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1

eslov_utst


Skk nat Öland 2016-09-04

Domare: Arne Foss, Norge.

Vuxna Hanar

Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1


Skk int Sandviken 2016-09-03

Domare: Lee Steevens, Kanada.

Vuxna Hanar
Synvillans Choice
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Suffix Red Jacket
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 Cert R-Cacib SE UCH

Suffix Red Baron
ökl Very Good ökk 1

Tikar
Jiffy Golden Star
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 Cert R-Cacib

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3

Madfällans Äva
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-4 R-Cert


Skk nat Ljungskile 2016-08-28

Domare: Annukka Paloheimo, Finland.

Valpar Tikar 6-9 mån
Clewellyn Sweet Impression
1 Hp BIR-VALP

Vuxna Tikar
Getrilla Judy Garland
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR

Topcorners One To Shine
ökl Excellent ökk 1

Lobeiro’s You Had Us At Hello
ukl Very Good ukk 1

Vuxna Hanar
Trolliwood Thiago
jkl Excellent jkk 1

BIR-valp


Skk int Norrköping 2016-08-21

Domare: Kateryna Pereguda, Ukraina.

Valpar Tikar 6-9 mån
Lionheart Xmas Star Of Venus
1 Hp BIR-VALP

Guestlings Ruby Tuesday
2 Hp

Vuxna Tikar
Jiffy Golden Star
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIR

Guestlings Black Beauty
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 Cert R-Cacib

Smalltown’s Magic Star
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-4 R-Cert

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Very Good ukk 3

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIM

April Star’s Prince Caspian
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-2 Cert R-Cacib

 

guestling

Foto: Zoli-Dares kennel

Foto: Zoli-Dares kennel


Sntk inoff Vadstena 2016-07-03, kompletterande resultat

Domare: Arja Koskelo, kennel Hooligan, Finland.

VALPKLASS Tikar (4 – 6 månader)

Adorabel Walk With Me
1 Hp BIR, BIS-VALP

VALPKLASS Hanar (4 – 6 månader)

Millgrove’s Back In The USSR
1 Hp BIM-VALP

Vuxna Hanar

SE UCH SE JV-14 SE V-14 SE V-15
Rackartuss Burning Attraction  .
chkk 1 Hp BH-1 BIR, BIS, BIS-CHAMPION

April Star’s Prins Caspian
jkk 1 Hp BH-2 BIM-JUNIOR

SE UCH Dondersteen Honeyryder
chkk 2 Hp BH-3

Allright Radetzky
ökk 1 Hp BH-4 BIS-ÖPPEN

Millgrove’s Goodmornin’ Goodmornin’
ökk 2 –

SE UCH Synvillans Choice
chkk 1 –

SE UCH Lurifax Full Fart
vetkk 1 –

Vuxna Tikar

SE CH Gabnor Glitter And Gold
chkk 1 HP BT-1 BIM, BIM-CHAMPION

Millgrove’s A Beginning
ukk 1 Hp BT-2 BIS-UNGHUND

Lantlollans Kiss With Honey
ökk 1 Hp BT-3 BIM-ÖPPEN

Villassa Cherry Flare
jkk 1 HP BT-4 BIS-JUNIOR

Hidcotes Madison Avenue
jkk 2 HP

Madfällans Honeysuckle Rose
jkk 3 Hp

Gabnor Grain of Gold
ukk 2 Hp

Västervångs Ronja Rövardotter
ökk 2 Hp

SE UCH Smalltown’s Magic Star
chkk 1 Hp

SE UCH NORD JV-11
Smalltowns Raindance
chkk 2 Hp

SE UCH Lurifax Play A Melody
vetkk 1 Hp BIS-VETERAN

Klintagummans Mermaid
jkk 4 –

NORD V-15 Rackartuss Emiline De Winter
ukk 3 –

Västervångs Lina I Katthult
ukk 4 –

Allright Albertine
ökk 3 –

Topcorners One To Shine
ökk 4 –

Smalltown’s Winterdream
ökk oplac.

SE UCH Gabnor Gryningsång
chkk 3 –

SE UCH Guestlings On Request
vetkk 2 –

VANDRINGSPRISER utöver finalerna

Bästa Svenskfödda Norfolk: Ch Rackartuss Burning Attraction.
Bästa Svenskfödda Championtik: Ch Gabnor Glitter And Gold.
Bäst trimmad och presenterad: April Star’s Prins Caspian med Mårten Paulssen.


Skk nat Eskilstuna 2016-08-20

Domare: Cindy Pettersson.

Valpar Tikar 6-9 mån
Guestlings Ruby Tuesday
1 Hp BIR-Valp

Vuxna Tikar
Jiffy Golden Star
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert BIR SE UCH

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert

Guestlings Black Beauty
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-3

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-4

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Very Good ukk 3

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM

sntk_utst

Ruby Tuesday, BIR-valp

Ruby Tuesday, BIR-valp


Skk int Askersund 2016-08-14

Domare: Morgan Granander, Mexico.

sntk_

Foto: Anna Svensson

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Allright Celtic Fox
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib

Allright Radetzky
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-3 Cert SE UCH

April Star’s Prince Caspian
ukl Excellent ukk 1

Lantlollans Love By Honey
ökl Excellent ökk 2

Vuxna Tikar
Lantlollans Kiss With Honey
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM

Mistily’s Toffee Pudding
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 Cert R-Cacib

Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Excellent jkk 1 Ck R-Cert BT-3

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-4

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Very Good ukk 3

Topcorners One To Shine
ökl Excellent ökk 1

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 2

Smalltown’s Magic Star
chkl Excellent chkk 3

sntk

Foto: Anna Svensson


Skk int Överkalix 2016-08-14

Domare: Wenche Eikeseth, Norge.

sntk__Vuxna Hanar
Watercroft Coin A Phrase
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert BIR SE UCH, FI UCH

Hypericom Most Wanted
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cert

Vuxna Tikar
Thundersnest’s Wilma Flinta
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIM

Heinie’s Hera
ukl Excellent ukk 1

 

 


Skk nat Ronneby 2016-08-13

Domare: Jesus Pastor Basalo, Spanien.

Valpar Tikar 6-9 mån
Adorabel Walk With Me
1 Hp BIR-VALP

Vuxna Hanar
Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-1 Cert BIR

Vuxna Tikar
Västervångs Ronja Rövardotter
ökl Excellent ökk 1

Foto: Eva Ramner

Foto: Eva Ramner

 

Foto: Birgitta Ernblad

Foto: Birgitta Ernblad


Skk int Visby 2016-08-07

Domare Anna-Lena Munkvall

Vuxna Tikar
Jiffy Golden Star
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR


Skk nat Visby 2016-08-06

Domare: Gertrud Hagström

Vuxna Tikar

Jiffy Golden Star
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert BIR

utst2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skk int Svenstavik 2016-08-06

utstDomare: Mette Sörum, Danmark

Vuxna Hanar
Watercroft Coin A Phrase
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIR

Vuxna Tikar
Wamba’s Fräcka Fröken
jkl Very Good jkk 1

Heinie’s Hera
ukl Very Good ukk 1

 


Skk int Ransäter 2016-07-31

Domare: Mona K Selbach, Norge.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Allright Celtic Fox
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2 R-Cacib

Wamba’s Fräcka Fröken
jkl Excellent jkk 1

Rackartuss Burning Beauty
ökl Very Good ökk 1


Vdtek Torsby 2016-07-30

Domare: Marja Salminen, Finland.

Vuxna Tikar
Adorabel Walking On Sunshine
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 BIR

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-2 Cert Bir-Junior

Lantlollans Kiss With Honey
chkl Excellent chkk 2

Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Very Good jkk 2

Rackartuss Burning Beauty
ökl Very Good ökk 1

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM

Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2

Kinsridge Doodlebug
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-3 Cert Bim-Junior

Dondersteen Honeyryder
chkl Excellent chkk 3

Allright Radetzky
ökl Very Good ökk 1


Skk int Köping 2016-07-24

Domare: Leni Finne, Finland.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ökl Excellent ökk 1

Vuxna Tikar
Palmgårdens Lovely Dreamgirl
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cacib BIM

Lantlollans Kiss With Honey
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 Cert R-Cacib SE UCH

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 R-Cert

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-4

Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Very Good jkk 1

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Very Good ukk 2


Skk int Piteå 2016-07-17

Domare: Connie Redhead, Australien.

13728966_1046957655388409_1904381563140808243_n 13680905_1046957698721738_1365992658906938360_nVuxna Hanar
Lobeiro’s When I Am Sixtifour
chkl Excellent chkk 1 CK BH-1 Cacib BIR

Watercroft Coin A Phrase
ökl Excellent chkk 1 Ck BH-2 Cert R-Cacib

Vuxna Tikar
Thundersnest’s Wilma Flinta
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM
SE UCH

Heinie’s Hera
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert R-Cacib

Lobeiro’s You Had Us At Hello
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-3

Thundersnest’s Listen To Your Hart
ökl Excellent ökk 2 Ck BT-4

Lobeiro’s Xcellent Choise
ukl Very Good ukk 3


Skk nat Tvååker 2016-07-09

Domare: Mette Sörum, Danmark.

13654132_1042865262464315_3651267994821351976_nValpar Tikar
Lionheart Xmas Star Of Venus
1 Hp BIR-VALP

Kinsridge Quids In
chklExcellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2

Allright Radetzky
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-3 Cert

Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1

Vuxna Tikar
Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM

Millgrove’s A Beginning
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert

Adorabel Walking On Sunshine
chkl Excellent chkl 1 Ck BH-3

Västervångs Ronja Rövardotter
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-4

Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 2 Ck

Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 3

Villassa Cherry Flare
jkl Excellent jkk 4

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2


Skk int Tvååker 2016-07-08

Domare: Martin Phillips, kennel Jaeva, England.

13626520_1042798739137634_8647630404161690545_nValpar Tikar
Lionheart Xmas Star Of Venus
1 Hp BIR-VALP

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2 R-Cacib

Suffix Lucky Lad
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-3 Cert

Allright Radetzky
ökl Excellent ökk 1

Vuxna Tikar
Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM

Adorabel Walking On Sunshine
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 Cacib

Getrilla Judy Garland
chkl Excellent chkk 2 Ck BT-3 R-Cacib

Villassa Cherry Flare
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-4 R-Cert

Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 3

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 4

Millgrove’s A Beginning
ukl Excellent ukk 1

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2

Västervångs Ronja Rövardotter
ökl Excellent ökk 1

Trollängens Tizzel Tazzel
ökl Excellent ökk 2


SNTK inoff Vadstena 2016-07-03

Domare: Arja Koskelo, kennel Holigan, Finland.

Valpar Tikar
Adorabel Walk With Me
BIS-VALP

Valpar Hanar
Millgrove’s Back In The USSR
BIM-VALP

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl BH-1 BIS

April Star’s Prince Caspian
jkl BH-2

Dondersteen Honeyryder
chkl BH-3

Allright Radetzky
ökl BH-4

Vuxna Tikar
Gabnor Glitter And Gold
chkl BT-1 BIM

Millgrove’s A Beginning
ukl BT-2

Lantlollans Kiss With Honey
ökl BT-3

Villassa Cherry Flare
jkl BT-4

Fullständiga resultat/bilder kommer inom kort.


Skk nat Borås 2016-07-01

Domare: Richard Powell, Usa.

Valpar Tikar 6-9 mån
Lionheart Xmas Star Of Venus
valpkl 1 Hp BIR-VALP

Vuxna Tikar
Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIR

Lantlollans Kiss With Honey
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-2 R-Cert

Millgrove’s A Beginning
jkl Excellent jkk 2

Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Excellent jkk 3

Getrilla Esther Williams
jkl Excellent jkk 4

Vuxna Hanar
Allright Radetzky
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert BIM

Dondersteen Honeyryder
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-2


Skk int Gällivare 2016-07-03

Domare: Ligita Zake Lettland.

Vuxna Tikar
Heinie’s Hera
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR

Lagoms Disa
ukl Very Good ukk 2

Vuxna Hanar
Mainly Jasper Willow
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIM
SE UCH


Skk Int Leksand 2016-06-19

Domare: Leanne Duval, Australien.

Vuxna Tikar
Mistily’s Christmas Cake
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR
SE UCH

Wambas Fräcka Fröken
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-2 R-Cert

Stummelbols Black Bird
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 R-Cacib

Mistily’s Glamour Girl
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-4


Skk nat Vännäs 2016-06-19

Domare: Tuula Savolainen, Finland.

Vuxna Tikar
Fay Of Bali Od Spesovske Skaly
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert BIR SE UCH

Lagoms Edda
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert


Östek Nordic Terrier Show 2016-06-12

Domare: Manuel Torres Delicado, Spanien.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-2 Cert Bir-Unghund

April Star’s Prince Caspian
jkl Excellent jkk 1 Ck BH-3 R-Cert Bim-Junior

Belleville Prince Chelsea
ukl Excellent ukk 2 Ck BH-4

Vuxna Tikar
Guestlings Black Beauty
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM Bir-Junior

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-2 R-Cert Bim-Unghund

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-3

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-4

Stummelbols Black Bird
jkl Excellent jkk 2 Ck

Rackartuss Burning Beauty
ökl Excellent ökk 2 Ck

utst_sntk

Foto: Anneli Forsner


Öntek Skellefteå 2016-06-11

Domare: Tom Hehir, Irland.

Vuxna Tikar
Lobeiro’s You Had Us At Hello
ukl Excellent ukk 1

Lagoms Edda
ukl Very Good ukk 2


Skk int Vänersborg 2016-06-11

Domare: Michael Leonard, Irland.

Vuxna Tikar
Madfällans Ready To Be
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR
SE UCH

Palmgårdens Lovely Dreamgirl
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 R-Cacib

Villasassa Cherry Flare
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-Cert

Millgrove’s A Beginning
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-4

Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 2

Klintagummans Mermaid
jkl Very Good jkk 3


Skk nat Norrköping 2016-06-05

Domare: Jansa Matejcic, Kroatien.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Vuxna Tikar
Stummelbols Black Bird
jkl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert BIM

Guestlings Black Beauty
ukl Excellent jkk 1 Ck BT-2 R-Cert

Rackartuss Burning Beauty
ökl Excellent ökk 2 Ck BT-3

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2


Skk int Österbybruk 2016-05-29

Domare: Christina Daniels

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-2 Cert R-Cacib

April Star’s Prince Caspian
jkl Excellent jkk 1

Belleville Prince Chelsea
ukl Very Good ukk 1

Vuxna Tikar
Nanstop Boom Kah
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIM

Rackartuss Burning Beauty
ökl Excellent ökk 2 Ck BT-2 R-Cert R-Cacib

Rackartuss Emeline de Winter
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-3

Stummelbols Black Bird
jkl Excellent jkk 1

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 3

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 2


Skk nat Piteå 2016-05-29

Domare: Austin Long-Doyle, Irland

Vuxna Tikar
Heinie’s Hera
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIR

Thundersnest Wilma Flinta
ökl Excellent ökk 1 BT-2 R-Cert

Lobeiros You Had Us At Hello
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3

Lagoms Edda
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-4

Lobeiro’s Xcellent Choise
ukl Very Good ukk 2


Sydtek Hörby 2016-05-22

Domare: Anne Klaas, Estland.

Vuxna Tikar
Adorabel Time After Time
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert BIR Bir-Unghund

Madfällans Ready To Be
ukl Excellent ukk 2 Ck BT-2 R-Cert

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 Bir- Junior

Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-4

Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 3 Ck

Rackartuss Emeline De Winter
ukl Excellent ukk 3 Ck

Västervångs Ronja Rövardotter
ukl Excellent ukk 4 Ck

Villassa Cherry Flare
jkl Excellent jkk 4

Getrilla Esther Williams
jkl Very Good

Västervångs Lina i Katthult
jkl Very Good

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIM

Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-2


Skk int Hässleholm 2016-05-21

Domare: Vesa Lehtonen, Finland.

Vuxna Tikar
Adorabel Time After Time
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR

Adorabel Full Of Sunshine
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-2 R-Cert

Västervångs Lina i Katthult
jkl Very Good jkk 2

Getrilla Esther Williams
jkl Very Good jkk 3

Västervångs Ronja Rövardotter
ukl Very Good ukk 2

Rackartuss Emeline De Winter
ukl Very Good ukk 3

Vuxna Hanar
Kinsridge Quids In
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib

Getrilla Fred Astaire
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-2 Cert R-Cacib
SE UCH

Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-3


Vätek Tånga Hed 2016-05-08

Domare: Tinna Grubbe, Danmark

Madfällans Ready To Be
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert BIR
Bir-Unghund

Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 1

Vuxna Tikar
Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 2

Millgrove’s A Beginning
jkl Excellent jkk 3

Villassa Cherry Flare
jkl Very Good 4


Skk int Lidköping 2016-05-07

Domare Cindy Pettersson

Vuxna Hanar
Adorabel Time Bandit
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR

Trolliwood Thiago
jkl Very Good jkk 1

Vuxna Tikar
Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert

Hidcotes Madison Avenue
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-2 R-Cert

Madfällans Ready To Be
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-3 Cacib

Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 3

Villassa Cherry Flare
jkl Very Good jkk 4

Klintagummans Mermaid
jkl Very Good


Skk nat Västerås 2016-04-24

Domare: Rune Fagerström, Finland.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ökl Excellent ökk 1

April Star’s Prince Caspian
jkl Very Good jkk 1

Vuxna Tikar
Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 1 Ck BT-1 Cert BIM

Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2

Stummelbols Black Bird
jkl Excellent jkk 1

Madfällans Honeysuckle Rose
jkl Excellent jkk 2

Rackartuss Emeline de Winter
jkl Excellent jkk 3

Wamba’s Fräcka Fröken
jkl Very Good jkk 4

Rackartuss Burning Beauty
ökl Excellent ökk 1

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 2

Gerfelli’s Hoax In The Garden
chkl Excellent chkk 2

Stummelbols Survivor
chkl Excellent chkk 3

Uppfödarklass
Kennel Gerfelli’s
1 Hp Bir-Uppfödare


 

Skk nat Sundsvall 2016-04-10

Domare: Frank Christiansen, Norge.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Vuxna Tikar
Rackartuss Emeline de Winter
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM


 

Skk int Malmö 2016-03-20

Domare: Colm Beattie, Irland.

Vuxna Tikar
Klintagummans Ice Cream
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-1 Cert Cacib BIR
SE UCH

Adorabel Helt Fantastisk
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2 R-Cacib

Villassa Cherry Flare
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-3 R-Cert

Mistily’s Toffee Pudding
jkl Excellent jkk 2 Ck BT-4

Madfällans Ready To Be
ukl Excellent ukk 1 Ck

Västervångs Ronja Rövardotter
ukl Excellent ukk 2

Västervångs Lina I Katthult
jkl Very Good jkk 3

Klintagummans Mermaid
jkl Very Good jkk 4

Vuxna Hanar
Allright Celtic Fox
ökl Excellent ökk 1 Ck BH-1 Cert Cacib BIM
SE UCH


 

Skk int Strängnäs 2016-03-11

Domare: Mats Lindborg.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 Cacib BIR

Belleville Prinse Chelsea
ukl Excellent ukk 1 Ck BH-2 Cert R-Cacib

Lobeiro’s U Make Me Happy
chkl Excellent chkk 2 Ck BH-3

April Star’s Prince Caspian
jkl Excellent jkk 1

Strathinver Smart Enough
ökl Excellent ökk 1

Vuxna Tikar
Rackartuss Emeline de Winter
jkl Excellent jkk 1

Stummelbols Starliner
ökl Very Good ökk 1


 

Östek Sollentuna 2016-03-05

Domare: Ann Rode.

Vuxna Hanar
Rackartuss Burning Attraction
chkl Excellent chkk 1 Ck BH-1 BIR

Gerfelli’s Uusi Universe
ukl Excellent ukk 1 Bir-unghund

Belleville Prince Chelsea
ukl Excellent ukk 2

Vuxna Tikar
Rackartuss Emeline de Winter
jkl Excellent jkk 1 Ck BT-1 Cert BIM Bir-Junior

Gerfelli’s Jippie Flame
chkl Excellent chkk 1 Ck BT-2

Stummelbols You Don’t Own Me
ökl Excellent ökk 1 Ck BT-3 R-Cert

Gerfelli’s Unelma Uniquely Flame
ukl Excellent ukk 1 Bim-unghund

Allright Pretty Pansy
ukl Very Good ukk 2


 

Skk int Göteborg 2016-01-10

Foto: Mark Williscroft

Foto: Mark Williscroft

Domare: Gunnar Nymann, Danmark.

Valpar Tikar 6-9 mån
Villassa Cherry Flare
valpkl 1 Hp BIR-VALP

Vuxna Hanar
Kinsridge Quids In
chkl BIR Cacib BIG-4

Belleville Prince Chelsea
jkl Excellent 1

Millgrove’s Act Naturally
ukl Good

Getrilla Fred Astaire
ökl Very Good 1

Vuxna Tikar
Madfällans Ready To Be
ukl BIM Cert Cacib

Allright Lady Brown
chkl BT-2 R-Cert R-Cacib

Adorabel Little Miss Sunshine
chkl BT-3

Allright Pretty Pansy
ukl Very Good 2


 

Skk int Göteborg 2016-01-09

Domare: Johan Juslin, Finland.

Valpar Tikar
Villassa Cherry Flare
valpkl 1 Hp BIR-VALP

Valpar Hanar
Trolliwood Thiago
valpkl 1

Vuxna Hanar
Kinsridge Quids In
chkl BIR Cacib

Synvillans Smart Choice
chkl BH-2 R-Cacib

Belleville Prince Chelsea
jkl Very Good jkk 1

Getrilla Fred Astaire
ökl Very Good ökk 1

Vuxna Tikar
Adorabel Little Miss Sunshine
chkl BIM Cacib

Madfällans Ready To Be
ukl BT-2 Cert R-Cacib

Allright Pretty Pansy
ukl Good

Allright Lady Brown
chkl Very Good chkk 2